Biznes

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało jeden z najbardziej wyczekiwanych zestawień - końcowy wskaźnik sukcesu w samorządach w latach 2018 - 2023. Skupimy się na Żywcu, który na 267 miast powiatowych biorących udział w rankingu uplasował się na 8. pozycji!

Jak informują autorzy rankingu: Kadencja, o której tym razem mówimy, jest pod wieloma względami wyjątkowa. Przede wszystkim, w wyniku decyzji parlamentu jest dłuższa niż każda poprzednia. Do jej rozciągnięcia z czterech do pięciu lat doszło przełożenie wyborów samorządowych – z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r.

Wyniki prezentowane są na kilka tygodni przed wyborami, posługując się jednak danymi sięgającymi tylko do 2022 roku, a więc częściowo nieaktualnymi, jednak problem opóźnienia autorzy mieli też w poprzednich edycjach zestawienia.

Opierają się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł.

Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:

– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),

– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

– sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Ranking Wspólnoty 2024 - miasto Żywiec

Ranking Wspolnoty

Łączny sukces kadencji, podsumowujący wszechstronne osiągnięcia miasta Żywiec , był największy w latach 2006-2010, kiedy to miasto zajęło 6. miejsce w kraju, obecnie zajęło 8 miejsce na 267 miast powiatowych w Polsce.  

 

Autorzy rankingu:

Paweł Swianiewicz profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Julita Łukomska adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO "WSPÓLNOTA" od ponad 30 lat dostarcza fachowej wiedzy niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy – informacje, analizy prawne oraz porady niezbędne w pracy radnych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Podejmujemy tematy prawne, prezentujemy stanowiska, opinie samorządowców, prawników, osób związanych z JST.