Biznes

Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało o otrzymaniu dotacji na realizację zadania pn. „ Zakup ambulansu z wyposażeniem dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Żeromskiego 7”.


Zadanie zrealizowano w ramach dotacji z Budżetu Państwa.

Dofinansowanie Budżetu Państwa: 610.100,00 zł
Środki własne Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o.: 65.813,50 zł
Całkowita wartość zadania: 675.913,50  zł.
W ramach zadania zakupiono:
Ambulans typu B/C wraz z wyposażeniem.