Biznes

Rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego pt. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. 

Powiat Żyliński wraz z Żywieckim rozpoczął realizację projektu mającego poprawić infrastrukturę drogowo - mostową. Prace remontowe będą realizowane w Milówce, Rajczy oraz Ujsołach. Projekt zakłada przebudowę następujących dróg:

-  nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa

- nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń

- modernizację obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Rajczy oraz w Ujsołach.

Za przebudowę po części naszego kraju odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. Długość remontowanych dróg wyniesie 8,9217 km.