Biznes
Remiza OSP w Moszczanicy została wyremontowana. Samochód ratowniczo-gaśniczy powrócił do garażu strażaków!
Przed remizą powstał parking z nową nawierzchnią asfaltową, wyremontowana została także sala konferencyjno-szkoleniowa. Na nowo wyremontowanej remizie zawiśnie tablica pamiąkowa. Samochód ratowniczo-gaśniczy na czas remontu znajdował się w garażu Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. 
 
W wyniku przebudowy powstał 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 581,89 m² i kubaturze 3.129,30 m³, o długości 25,20 m, szerokości 15,81 m i wysokości 9,29 m. W obiekcie powstały także 3 strefy funkcjonalne:
ćwiczebna,
bojowa (garaże na pojazdy OSP, magazyny sprzętu, pomieszczenia socjalne i biuro),
szkoleniowa i społeczna (węzeł sanitarny, kuchnia i sala konferencyjno-szkoleniowa)