Biznes

23 listopada 2017 r. zakończony został generalny remont przepustu w ciągu ul. Łęgowej w Zarzeczu.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, za ponad 134 tys. zł wykonana została konstrukcja przepustu, umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi, dojazdy i nawierzchnia na obiekcie oraz zamontowano nowe bariery. Całość remontu wykonała  spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o.

Zdjęcie: UG Łodygowice