Biznes

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż dobiega końca remont odcinka nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu.

- Zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej zalecona przez Konserwatora Zabytków. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca bieżącego roku - informuje mgr inż Tomasz Kotajny, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. 

Źrodło: PZD Żywiec