Biznes

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił kolejny przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia. 

W Milówce, w miejscowości Nieledwia zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 50,00 mb. Wykonawcy oferty mogą składać do 26.06.2017 r. Od podpisania umowy roboty mają być zakończone w ciągu 30 dni.