Biznes

Jakiś czas temu PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” dla modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały otwarcia ofert jednak nie rozstrzygają postępowania. 

 Jak informuje Hubert Maślanka: Otrzymałem informację, z której wynika, że PKP Polskie Linie Kolejowe SA nadal procedują postępowanie przetargowe dotyczące rewitalizacji Linia Żywiec - Sucha Beskidzka. 

Wszystko wskazuje na to, że zarządca infrastruktury kolejowej dokona rozstrzygnięcia nie wcześniej niż w grudniu lub styczniu.
To, co jednak cieszy to fakt, że Spółka wskazuje, iż postępowanie zakończy się wyborem oferty najkorzystniejszej i niezłowcznym podpisaniem umowy.  Taka deklaracja jest oczywiście dosyć śmiała i odważna, ale cieszy, bo można wywnioskować, że na obecnym etapie badania ofert Spółka nie dostrzega błędów czy zagrożeń, które mogłyby skutkować odrzuceniem mieszczących się w budżecie ofert i unieważnieniem postępowania. 
Będę monitorował tę sprawę, gdyż jest to jedna z ważniejszych inwestycji transportowych subregionu południowego. Jest to inwestycja, która jak żadna inna, ma szansę uczynić nasze ziemie bardziej dostępnymi, a jakość życia mieszkańców podnieść o kilka poziomów.