Biznes

14 grudnia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie dotyczące środków finansowych przekazanych lokalnym samorządom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Powiat Żywiecki otrzymał 4 mln złotych na inwestycje dot. przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec (rondo do Nowego Szpitala).

Warto przypomnieć, że Powiat Żywiecki z uwagi na brak środków finansowych planował w tym miejscu sygnalizację świetlną, jednak uzyskane środki pozwolą na wprowadzenie bardziej efektywnego rozwiązania.

Powyższa przebudowa ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową - informowało wtedy Starostwo Powiatowe w Żywcu. 

Inwestycja obejmuje między innymi przebudowę skrzyżowania, przebudowę urządzeń kolidujących, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln złotych, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023r

Jak poinformował Adrian Midor - radny powiatu żywieckiego: Coraz bliżej końca... Do tej pory firma "Eurovia" wykonała podbudowę drogi, a dzisiaj w większości została już wylana pierwsza warstwa asfaltu na nowym rondzie w Żywcu.