Biznes

O remoncie budynku Kina Janosik pisało się już w drugiej połowie 2017 roku. Dopiero w 2022 roku po interpelacji radnej sejmiku województwa Agnieszki Biegun budynek ten zostanie wyremontowany. 

Warto wspomnieć, że Kino Janosik jest najstarszym kinem w Polsce, ma ponad 100 lat! Przed wybuchem I wojny światowej  w Żywcu powstało kino Urania, przed 1916 rokiem przemianowane na kino Edison. Dzisiaj wszyscy znamy go nazwą  - Kino Janosik. Warto zaznaczyć, że powstanie kina Urania na początku XX wieku było inicjatywą prywatną. Budynek kina stanął w środku miasta przy ulicy Sobieskiego za sprawą mieszczanina żywieckiego Antoniego Kasztelika. 

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmian w budżecie województwa polegających m.in. na przyznaniu Instytucji Filmowej „Silesla-Film" w Katowicach dotacji celowej w wysokości 600 000 zł na nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku kina Janosik".