Biznes

W Gminie Lipowa, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, ruszała budowa kolejnego zbiornika wody! Inwestycja kosztować będzie ponad 700 tysięcy zł i w czasach, kiedy w gminie szybko przybywa nowych domów, a o wodzie mówi się coraz głośniej, ta inwestycja może niebawem okazać się kluczowa dla tego samorządu.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w Gminie Lipowa ruszał realizacja projektu pt. „Optymalizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lipowa poprzez budowę zbiornika wody w Lipowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Daglezji w Lipowej”.

-Ta inwestycja jest dla nas niezwykle ważna, wręcz strategiczna dla przyszłego rozwoju gminy. Mówiłem o niej od kilku lat. Niedawno udało nam się pozyskać na nią środki zewnętrzne, a teraz możemy się cieszyć z faktu, że maszyny wjechały na plac budowy. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Inwestycja obejmuje:

  1. Budowę zbiornika wody wraz z niezbędnymi instalacjami i sieciami zewnętrznymi oraz ich uzbrojeniem dla sieci wodociągowej Gminy Lipowa. Celem zbiornika jest dodatkowy rezerwuar wody uzdatnionej, która jest podawana przez istniejący Zakład Uzdatniania Wody.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szkoła policealna w Krakowie

Zakres opracowania obejmuje szczegółowe rozwiązania:

‒ Zbiornika magazynowego wody pitnej (żelbetowy, podziemny) o wymiarach: średnica zewnętrzna 10,0 m,   

   wysokość 5,0 m oraz o pojemności czynnej ok. 250 m3,

‒ Rurociągów wody zasilająco-odpływowych, z rur PE-RC SDR 11 PN 16 o Dz 160 mm,

‒ Rurociągów spustowych i przelewowych z rur PE-RC SDR 11 PN 16 o Dz 160 mm oraz PVC SN8 lite o

    Dz160 mm.

  1. Budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Daglezji w Lipowej, który umożliwi zaopatrzenie w wodę obszarów zabudowy mieszkaniowej nie objętej dotychczas gminną siecią wodociągową. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do wodociągu na terenie objętym projektem. Powyższe realizowane będzie dzięki budowie nowego odcinka sieci wodociągowej dla doprowadzenia wody do istniejącej zabudowy, a także dla terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z MPZP. Projektuje się odcinek sieci wodociągowej z rur PE-RC o Dz 160 mm, który doprowadzi wodę do istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej.