Biznes

Problem złego powietrza w okresie grzewczym nie jest wyłącznie problemem mieszkańców Żywiecczyzny. Złym powietrzem oddychamy niemal w całej Polsce, nic więc dziwnego, że do walki ze smogiem włączył się rząd.

 Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań jakie należy koniecznie podjąć w związku z występowaniem wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza na znacznym obszarze Polski. Propozycje te przedłożył Minister Rozwoju i Finansów i mają one wejść w życie na przełomie 2017 i 2018 roku. Wśród nich znajdziemy takie postulaty jak m.in.: przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak by nowe przepisy zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018; wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r.; wdrożenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków znajdujących się na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty; rozwój sieci stacji pomiarowych - umożliwi to lokalizację źródeł zanieczyszczeń, a także skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych; wdrożenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej, co również jest dobrą wiadomością - wzorem państw skandynawskich - wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych. Miejmy nadzieję, że zmiany te wejdą w życie jak najszybciej i już w następnym sezonie grzewczym będzie się nam oddychało znacznie lepiej i zdrowiej.

Oprac.: KP