Samorządy tracą dochody, a obowiazków przybywa

Samorządy tracą dochody, a obowiazków przybywa

Środki finansowe na działalność samorządów są coraz niższe. Kolejna korporacja samorządowa po Związku Powiatów Polskich przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Na mocy uchwalonych przez Sejm przepisów - ustawy o podatku zryczałtowanym - do budżetów samorządów będzie trafiało aż o 1,4 mld zł rocznie mniej. Pieniądze te są przeznaczane przez samorządy na utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobków, dróg, placówek ochrony zdrowia czy kulturalnych oraz realizację inwestycji, często służących poprawie jakości życia mieszkańców. Decyzją rządu samorządy tracą dochód, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztownych obowiązków, jakie spoczywają na wójtach, burmistrzach czy prezydentach miast.

Potrzeba solidarności

7 grudnia tego roku odbyła się 50. sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Organizacja, która zrzesza 141 samorządów z województwa śląskiego przegłosowała stanowisko w sprawie potrzeby rewizji polityki centralnej dotyczącej finansów samorządowych.

-Potrzebujemy stałej i solidnej podstawy, jakimi są prawo i finanse, aby można było bezpiecznie egzystować, szczególnie w tak trudnym czasie zmagania z pandemią - stwierdził starosta bielski Andrzej Płonka. Prezes ZPP głosował ZA przyjęciem stanowiska.

Obowiązków przybywa, funduszy ubywa

Zgromadzenie ogólne ŚZGiP wyraziło zaniepokojenie działaniami skutkującymi osłabieniem kondycji finansowej gmin i powiatów. Samorządowcy podkreślili, że zjawisko to nasila się od kilku lat. Mowa o przekazywaniu zadań publicznych bez zapewnienia odpowiedniego finansowania (dotyczy głównie oświaty i służby zdrowia), czy też działaniach uderzających w podstawy systemu finansów samorządowych, skutkujących realnymi ubytkami w poziomie bardzo istotnej grupy dochodów tj. z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. W stanowisku przytaczane są konkretne liczby.

„Z danych dotyczących 184 samorządów lokalnych w województwie śląskim wynika, iż w latach 2015-2019 nastąpił wzrost kwoty subwencji oświatowej o 19,76%, natomiast dopłata tych samorządów do subwencji - na bieżące wydatki oświatowe - ze środków własnych jst wzrosła w tym okresie zdecydowanie bardziej, bo aż o 27,26%”.

Zmiany w podatkach uderzą w samorządy

Zgromadzenie Ogólne odnosło się też do planowanych zmian podatkowych, których skutki finansowe poniosą w całości samorządy. Mowa o przepisach dotyczących zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Do tematu odniósł się jeden z gości spotkania on-line - senator Zygmunt Frankiewicz, w przeszłości długoletni prezydent Gliwic. Jak powiedział parlamentarzysta, pandemia to nie jedyny problem samorządowców. Kolejnym, równie poważnym jest stały trend do ograniczania finansów samorządów.

-Dzięki wprowadzanym przez rząd zmianom w podatkach samorząd traci dochody, a zyskuje budżet państwa - mówił do członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Podczas zgromadzenia przyjęto również dwa inne stanowiska w sprawie: ochrony czystego powietrza i koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail