Biznes

W 2021 informowaliśmy o tym, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  zaplanowało prowadzenie prac wiertniczych na terenie Gminy Rajcza.

Prace wiertnicze, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż prowadzone były w okolicy miejscowości Sól. 

Wkrótce powinny zostać wydobyte pierwsze partie ropy naftowej w powiecie żywieckim. 

Przeczytaj także: Sól. Trwają poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu

Warto przypomnieć, że pierwsze prace wiertnicze w tym rejonie były prowadzone już pod koniec lat 40. Ostatnie wiercenia zrealizowano w połowie lat 90.