Biznes

W ostatnich dniach starosta Andrzej Kalata optymistycznie poinformował, że bezrobocie na Żywiecczyźnie spadło, a wynik stopy bezrobocia nie był tak zadowalający od 7 lat!

Jak informuje starosta powiatowy Andrzej Kalata:

na przestrzeni ostatnich dwóch lat stopa bezrobocia w powiecie żywieckim spadła aż o 4,2 punktu procentowego, przy czym spadek tego wskaźnika w województwie śląskim wyniósł 3,1 punktu procentowego, a w Polsce 3,5 punktu procentowego. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu na koniec maja 2016r. wynosiła 5.367osób. W porównaniu z danymi z roku ubiegłego, gdzie liczba bezrobotnych w analogicznym okresie wynosiła 6.551 nastąpił znaczny spadek liczby osób bezrobotnych - t.j. o 1.184 osoby. Natomiast w odniesieniu do roku 2014, gdzie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła na koniec maja7.693 osoby liczba ta zmniejszyła się aż o 2.326 osób. Tak wyraźnego spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych nie odnotowano od 7 lat, kiedy to na koniec maja 2009 roku liczba ta wynosiła 5.815 osób.

Co sprawiło, że wynik tak bardzo się poprawił? Miejsc pracy wszak przybyło niewiele i spoglądając na ofertę pracy na lokalnym rynku, trudno odnieść wrażenie by była ona bogata. Jak jednak twierdzą urzędnicy, do poprawy sytuacji w głównej mierze przyczyniły się programy na rzecz zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, inicjowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu. Tylko w roku 2015 Urząd Pracy wydatkował na ten cel środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości ok.15 mln zł, a w ich ramach formami aktywizacji zostało objętych ponad 2.200 osób bezrobotnych. W bieżącym roku na aktywizację osób bezrobotnych zostanie przeznaczone ponad 16 milionów złotych.

Wśród działań sprzyjających poprawie na lokalnym rynku pracy wymienia się również Targi zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Targi Pracy odbywają się w Żywcu cyklicznie. W tym roku III Przygraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji odbyły się 08 czerwca i były zorganizowane ramach Partnerstwa EURES-T Beskydy. Jak twierdzi Kalata:

W Targach Pracy brało udział 32 wystawców w tym: pracodawcy z Polski, Czech i Słowacji, agencje zatrudnienia, przedstawiciele Urzędu Pracy w Namestovie, przedstawiciele Wojewódzkiego urzędu Pracy w Katowicach, innych Powiatowych Urzędów Pracy, jednostki szkolące, fundacje, przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP W Bielsku Białej oraz inne instytucje związane z rynkiem pracy.
Podczas III Targów Pracy zaprezentowano ok. 1000 ofert pracy, w tym ok. 600 ofert pracy za granicą. W trakcie Targów przeprowadzono ok. 160 rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, informowano o możliwościach przekwalifikowania zawodowego, udzielano porad z zakresu ubezpieczeń społecznych i przedsiębiorczości.
Dla osób odwiedzających Targi zorganizowano również warsztaty nt. sieci EURES oraz warunków życia i pracy w Republice Czeskiej i na Słowacji, które prowadził Doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Targi pracy odwiedziło ok. 400 osób, w tym osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu.

Niestety, obecni na Targach mogli odnieść wrażenie, że w Żywcu problem bezrobocia nie istnieje, gdyż obecnych osób było bardzo niewiele. Burmistrz Żywca - Antoni Szlagor również zauważył małe zainteresowanie bezrobotnych tym wydarzeniem. 8 czerwca 2016 r. Włodarz Żywca napisał na swoim facebookowym profilu: 

Nie mogę pojąć jednak jednej rzeczy - jak to możliwe, że największa grupa osób ustawiła się po pieczątki z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające obecność na targach, a wiele stanowisk gdzie można było znaleźć pracę świeciło pustkami. Kiedy rozmawiałem z pracodawcami, również tymi ze Słowacji - pytali mnie, czy w Żywcu zniknął problem bezrobocia, skoro oni mają oferty, a mało kto o nie pyta. Jest to dla mnie bardzo zastanawiający temat.

Mimo wszystko informację o tym, że mieszkańcy Żywiecczyzny mają coraz mniejszy problem ze znalezieniem pracy należy potraktować z satysfakcją. Bezrobocie stanowiło do niedawna jedno z największych zmartwień mieszkańców naszego powiatu. Dzięki szeregowi działań oraz zapewne innym czynnikom problem ten, pozostając poważnym, staje się łatwiejszy do rozwiązania. 

Oprac.: Ren.