Biznes

W dniu dzisiejszym (16 sierpnia) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie dotyczące współpracy polsko-słowackiej.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: Przewodnicząca Żylińskiego Samosprawnego Kraju Erika Jurinová, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Kierownik Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński.

Spotkanie to jest pokłosiem podpisania listu intencyjnego w lutym 2022 roku. W dniu dzisiejszym rozmawiano na temat realizacji wspólnych projektów z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG PL-SK 2021-2027.