Biznes

W czerwcu bieżącego roku zostało zatrzymanych pięciu podejrzanych o wyłudzenie niemal 1,2 mln zł z subwencji oświatowej, wypłacanej za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Żywcu, o sprawie szerzej pisaliśmy TUTAJ. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli Skarbowej nakazały Powiatowi zwrot 1,3 mln. zł. do kasy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Niestety finał sprawy jest bardzo niekorzystny dla Starostwa Powiatowego w Żywcu, które musi teraz zwrócić całą kwotę subwencji oświatowej, którą w nieprawidłowy sposób przekazano dla niepublicznej jednostki oświatowej funkcjonującej w formie domu wczasów dziecięcych i działającej na terenie Żywiecczyzny. Starostwo Powiatowe w Żywcu nie zgadza się jednak z decyzją kontrolerów, twierdząc, że w obliczu obowiązujących w roku 2012 przepisów subwencja była naliczana w sposób prawidłowy. Mimo to, by uniknąć odsetek i innego rodzaju reperkusji związanych z brakiem reakcji na wezwanie do zapłaty, jaką otrzymał Powiat od Ministerstwa, pieniądze zostały przez Starostwo przelane na konto MEN. Włodarze Powiatu zapowiadają jednak starania o odzyskanie pieniędzy od placówki, do której trafiły, skierowali również skargę na pracę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach do odpowiednich organów.

Autor: KP