Biznes

22 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się podpisania listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Żywieckim a Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.

Intencją podpisanego listu jest współpraca polegająca na realizacji działań, na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, budowanie współpracy między samorządem, biznesem oraz lokalną społecznością.

W podpisaniu listu uczestniczyli Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Prezes Zarządu ŚRFP Tomasz Czarnik i Członek Zarządu Michał Fijałkowski-Gwizdała.