Biznes
31 października 2022 roku na podział bojowy jednostki OSP Lipowa wprowadzony został fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D15 zabudowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. Tym samym zastąpił on wysłużonego 26-letniego Jelcza 442.
Główne cechy nowego samochodu to:
6 cylindrowy, rzędowy, 285 konny silnik o pojemności 8 litrów,
stały napęd 4x4 z dodatkową możliwością blokady mechanizmów różnicowych(ogumienie pojedyncze na osi tylnej),
6 osobowa kabina(kierowca + dowódca + 4 ratowników),
aluminiowa zabudowa ze skrytkami w układzie 3+3+1,
zbiornik wody o pojemności 3000l oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300l,
dwuzakresowa autopompa o wydajności 2800l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 420l/min przy ciśnieniu 40bar,
60m linię szybkiego natarcia,
demontowane działko dachowe o wydajności 2400l/min,
6m maszt oświetleniowy z najaśnicami 36 000 lumenów,
wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979kg,
sprzęt ratowniczy oraz armatura pożarnicza zostało przeniesiony w całości z Jelcza
Wartość samochodu to 929 880,00 złotych. Jego zakup nie byłoby możliwy, gdy nie ofiarność i życzliwość wielu osób i instytucji.
I tak montaż finansowy dla tego zadania przedstawia się następująco:
- 400 000,00 złotych – Gmina Lipowa,
- 425 000,00 złotych - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
- 25 000,00 złotych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
- 2 000,00 złotych - Nadleśnictwo Węgierska Górka,
- 77 880,00 złotych środki własne OSP pozyskane od mieszkańców sołectwa Lipowa oraz firm i instytucji również z sąsiednich miejscowości.