Biznes

Projekt "Zdalna Szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Laptopy umożliwią dzieciom oraz nauczycielom, którzy nie mieli takiej możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 59 880,00 zł.
Dzięki dofinansowaniu udało się zakupić 24 laptopy wraz z oprogramowaniem. Pomogą one w zdalnej nauce 12 dzieci Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz umożliwią zdalna pracę 12 nauczycieli. Program został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Sprzęt trafił do Szkół a tam zostanie rozdysponowany dla najbardziej potrzebujących.

Źródło: UG Świnna