Biznes

Wójt Gminy informuje, że w sali tamtejszego ośrodka kultury, w środę 08.02 o godzinie 17.00, odbędzie się tam spotkanie mieszkańców, dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody, użytkowanej na potrzeb własne.

Fotowoltaicznej, czyli bazującej na promieniach słonecznych. Gmina poinformuje o szczegółach możliwości 85% dopłat ze środków unijnych. Organizatorem spotkania i projektu jest Fundacja EkoDom.

Oprac.: MC