Biznes

Dzisiaj, 20 maja br. Wójt Gminy Świnna Wojciech Urbański podpisał umowę z firmą Eurovia na zadanie „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna”.

Zakres inwestycji obejmuje:

    1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem przewidzianych Prawem decyzji administracyjnych.

    2. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji dróg wraz z odwodnieniem.

 

                                  ZESTAWIENIE DRÓG

L.p.

Nazwa ulicy

Status drogi

Obiekt mostowy [kpl.]

 

 

Sołectwo Świnna

 

 

 

1.

Zachodnia

Gminna

-

 

2.

Morwowa

Gminna

-

 

3.

Jesienna

Gminna

-

 

4.

Spacerowa

Gminna

-

 

5.

Polna

Gminna

-

 

6.

Magnolii

Gminna

-

 

7.

Sosnowa

Gmina

-

 

8.

Pszeniczna

Gmina

-

 

9.

Obok Posesji Wspólna 184-działka nr 1985

Gmina

-

 

             Razem Sołectwo Świnna:

-

 

 

Sołectwo Trzebinia

 

 

 

1.

Kościelna

Gminna

-

 

2.

Karmelitańska

Gminna

1,0

 

3.

Beskidzka 145

Gminna

1,0

 

4.

Parkowa

Gminna

-

 

5.

Łowiecka

Gminna

-

 

6.

Ustronna

Gminna

-

 

             Razem Sołectwo Trzebinia:

2,0

 

 

Sołectwo Pewel Ślemieńska

 

 

 

1.

Kasztanowa

Gminna

-

 

2.

Różana

Gminna

-

 

3.

Zielna

Gminna

-

 

4.

Szarotki

Gminna

-

 

       Razem Sołectwo Pewel Ślemieńska:

-

 

 

Sołectwo Pewel Mała

 

 

 

1.

Leśna

Gminna

-

 

2.

Zagospodarowanie terenu w pobliżu drogi wojewódzkiej

Gminna

-

 

       Razem Sołectwo Pewel Mała:

-

 

 

Sołectwo Rychwałdek

 

 

 

1.

Widok

Gminna

-

 

2.

Do posesji Szkolna 64

Gminna

-

 

3.

Pod Barutką

Gminna

-

 

        Razem Sołectwo Rychwałdek:

-

 

 

Sołectwo Przyłęków

 

 

 

1.

Kępka

Gminna

-

 

       Razem Sołectwo Przyłęków:

-

 

       RAZEM GMINA ŚWINNA:

2,00