Biznes

27 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie utworzenia ścieżki edukacyjnej w gminie Gilowice uzupełniającej transgraniczny szlak turystyczny. 

Zadanie będzie polegało na przebudowie ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach – etap II w miejscowości Gilowice oraz

wyznaczenie nowego szlaku poprzez montaż tablic informacyjnych w ramach projektu: „SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE”.

Wykonanie miejsca odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko - słowackiego o szerokich walorach, w tym przyrodniczych poprzez ścieżkę edukacyjną z kostki brukowej betonowej o długości 182 mb i łącznej powierzchni 514 m2 , uzupełniającą i wzbogacającą szlak turystyczny wraz z wykonaniem małej architektury [tj. (ławeczki (8 szt), kosze na śmieci ( 5 szt), tablice edukacyjne informujące o przyrodzie i zabytkach pogranicza ( 8 szt), tablica informacyjna dwustronna (1 szt)] - zgodnie z przedmiarem robót.