Biznes

Zarząd Powiatu przekazał informacje z realizacji budowy Szpitala Powiatowego.

Budowa przebiega w miarę sprawnie, jednak partner umowy zastrzegł sobie prawo do utajnienia harmonogramu działań. Takie działanie ma spowodować by potencjalni podwykonawcy nie znali terminów ostatecznych. Radni, którzy mają ją nadzorować przedsięwzięcie mają problem. Ocena działań na podstawie harmonogramu, który jest tajny nie jest możliwa. Zakres odpowiedzialności nie może być egzekwowany. Dobrą informacją jest to, że w przeciągu 5 miesięcy mamy widzieć drugie piętro budynku. Obecnie wykonawcy przygotowują dojazd dla „gruszek”. Do 21 czerwca ma być akredytywa czyli zabezpieczenie całego wkładu partnera do projektu. I to najpewniej w tym terminie harmonogram stanie się jawny.

Autor: Michał Hamerliński