Biznes

W Zarzeczu przy ulicy Plażowej zostały postawione dwie pamiątkowe tablice opisujące historię Zarzecza przed powstaniem Jeziora Żywieckiego. Jest to cenna inicjatywa Mieszkańców sołectwa Zarzecze.

W latach 60. XX wieku wybudowano tamę na rzece Sole w Tresnej, a obszar Zarzecza i okolicznych miejscowości przesiedlono. W tym miejscu powstał sztuczny zbiornik- Jezioro Żywieckie. W związku z tą inwestycją wyburzono łącznie ponad 1200 budynków, a ponad 4000 mieszkańców musiało opuścić ten teren. Pierwsza z tablic opisuje codzienne życie, tradycje i zwyczaje mieszkańców Starego Zarzecza i okolicznych terenów.

Druga tablica prezentuje obszar Zarzecza na początku lat 60. XX wieku przed zalaniem wraz ze wskazaniem listy gospodarzy zamieszkujących tamtejsze tereny.

Tablice zostały współfinansowane przez Urząd Gminy i Eco Team Service sp. z o.o