Biznes

Ponad 75 proc. osiągnęło zaawansowanie prac na 8,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka. Ku zakończeniu zmierzają prace mostowe, których zaawansowanie wynosi ponad 95 procent. Na większości obiektów mostowych pozostały już tylko prace wykończeniowe i zamontowanie wyposażenia.

Transport 150-tonowego szalunku

Niebawem rozpocznie się betonowanie ostatniej obudowy zasadniczej tunelu w masywie Białożyński Groń w nawie prowadzącej jezdnię w kierunku Żywca. Stało się to możliwe dzięki przetransportowaniu ruchomego szalunku z tunelu w masywie Barania. Ważąca prawie 150 ton stalowa konstrukcja w 3 godziny przebyła ponad 3-kilmetrowy odcinek, pokonując po drodze trzy estakady. W pierwszej nawie tunelu prowadzącej jezdnię w kierunku Zwardonia mamy już wykonane prawie 230 m obudowy zasadniczej.  

Betonujemy tunele, realizujemy prace asfaltowe

W pierwszym tunelu w masywie Barania o długości ok. 830 m, w obu nawach, skoczyliśmy już betonowanie obudowy wewnątrz tunelu. Trwają roboty związane z wykonywaniem kap chodnikowych. Tu do zakończenia prac budowalnych pozostanie wykonanie konstrukcji jezdni z betonu nawierzchniowego oraz montaż wyposażenia tunelu. Zaawansowanie prac w obu tunelach szacujemy na ponad 65 procent.  

Jesteśmy także blisko osiągnięcia 70-procentowego zaawansowania przy pracach drogowych. Na realizowanej inwestycji o długości 8,53 km drogowy odcinek trasy głównej ma 4,95 km długości, w tym droga dwujezdniowa – 2,30 km, a droga jednojezdniowa – 2,65 km. W ubiegłym roku zostało już wykonane 1,1 km warstwy wiążącej na dwujezdniowym odcinku zlokalizowanym między tunelami oraz 0,96 km jednojezdniowego odcinka na końcowym zakresie zadania. Powstała także jedna z łącznic (L1) na Węźle Milówka o dł. 0,45 km. Do wykonania pozostało ok. 50 proc. zakresu na trasie głównej nawierzchni na odcinku dwujezdniowym, blisko 64 procent na odcinku jednojezdniowym oraz nawierzchnia asfaltowa na węźle Przybędza i węźle Milówka (za wyjątkiem L1). Całość prac asfaltowych zakończy wykonanie warstwy ścieralnej „SMA” na całym odcinku drogowym. 

Umowa

Przypominamy, że umowę z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż o wartości prawie 1,4 mld złotych podpisaliśmy 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończenia umowy przypadającym 10 sierpnia 2023 r. Jednak w związku z licznymi okolicznościami, jakie napotkały wykonawcę w trakcie robót, dopuszczenie do ruchu całego odcinka S1 przewidywane jest w 2025 r.

Droga ekspresowa S1 – część korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej

S1 Pyrzowice - Zwardoń jest elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Biegnie od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Jej słowackim przedłużeniem jest autostrada D3 relacji Żylina - Skalité. Trasa liczy 148 km, przy czym częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za 136 km. Pozostałe fragmenty są w zarządzie Prezydentów Miast Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) i Bielsko-Biała (2,37 km). Odcinek Pyrzowice - Zwardoń częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo posiada klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Po ich wykonaniu cały odcinek S1 będzie posiadał klasę drogi ekspresowej.  

W realizacji jest aktualnie 55 km drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim. To odcinki Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (niemal 7 km), Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała (cztery zadania, w sumie prawie 40 km) oraz Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki, 8,5 km). Wartość tych inwestycji przekracza 4 mld zł. 

Aktualny postęp prac można śledzić na stronach internetowych kontraktów.