Biznes

Obecnie w Żywcu realizowanych jest kilka inwestycji związanych z remontami dróg i chodników. Jedna z nich prowadzona jest na ul. Powstańców Śląskich.

Na ul. Powstańców Śląskich prowadzony jest II etap robót związanych z przebudową i wymianą nawierzchni chodnika. Prace mają zostać zakończone jeszcze w sierpniu. Koszt remontu szacowany jest na około 90 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec, gdyż do końca 2017 roku zaplanowano jeszcze kilka inwestycji. Wśród nich Urząd Miejski w Żywcu wylicza następujące:

1. ul. Kasztanowa – w trakcie realizacji

2. ul. Głogowa, ul. Przebiśniegowa – dokumentacja w trakcie opracowania, realizacja zadania do końca roku 2017

3. ul. Kocurowska III etap – w trakcie realizacji

4. ul. Komorowskich /parking – zrealizowana

5. os. Pod Grapą/ parking – w trakcie realizacji

6. ul. Powstańców Śląskich/ chodnik dokończenie – w trakcie realizacji

7. os. Młodych/połączenie z ul. Komonieckiego – dokumentacja w trakcie opracowania , realizacja rozpoczęcie
w 2017 roku, dokończenie do końca 2018 roku

8. Al. Wolności/ nakładka asfaltowa – dokumentacja w trakcie opracowania, realizacja do końca roku 2017

9. ul. Stawowa/ nakładka asfaltowa – dokumentacja w trakcie opracowania, realizacja do końca roku 2017

10. ul. Konopnickiej/chodnik – realizacja do końca roku 2017

11. ul. Wczasowa – dokumentacja w trakcie opracowania, realizacja do końca roku 2017

12. os. Zgoda/ następna uliczka boczna – dokumentacja w trakcie opracowania realizacja do końca roku 2017

13. ul. Łączki/częściowe przekładki, kostki – realizacja do końca roku 2017

14. ul. Piotra Skargi – dokumentacja w trakcie opracowania realizacja do końca roku 2017

15. os. 700-lecia/parking – w trakcie realizacji

16. Pętla Podlesie/przystanki – dokumentacja w trakcie opracowania realizacja do 31 sierpnia 2017

17. ul. Św. Wita – dokumentacja w opracowaniu realizacja do końca roku 2017

18. ul. Norwida – realizacja do końca roku 2017

19. ul. Nad Łękawką – dokończenie części asfaltów realizacja do końca 2017 roku

20. ul. Stolarska – rozpoczęcie w 2017 roku, dokończenie do końca 2018 roku

21. sygnalizacja koło szkoły na ul. Dworcowej – do końca 2017 roku.

Autor: PW