Biznes

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o zakończeniu remontu odcinka drogi powiatowej w Twardorzeczce.

 W ramach prowadzonych prac zleconych przez Powiat Żywiecki wykonane zostały roboty ziemne, ścięcie poboczy, przebudowa zjazdów indywidualnych, przepusty poprzeczne oraz roboty bitumiczne – nowa nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej. Wartość inwestycji wynosi 727 097,37 zł brutto. Inwestycja wykonana została w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków powodzi.

Źródło: FB Stanisław Kucharczyk