Biznes

Od 1 września 2017 r. na terenie naszego województwa obowiązuje uchwała antysmogowa określająca terminy likwidacji starych urządzeń grzewczych.

Terminy te uzależnione są od wieku kotła.

Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wiek kotła należy liczyć na dzień wejścia w życie uchwały antysmogowej, czyli na dzień 1 września 2017 r.

Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe przedstawiają się następująco:

- do końca 2021 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej,

- do końca 2023 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał od 5 do 10 lat od daty produkcji,

- do końca 2025 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał poniżej 5 lat od daty produkcji,

- do końca 2027 roku należy wymienić kocioł spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

Zdjęcie: Dario Film