Biznes

Gmina Ujsoły opublikowała wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie. 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania

Powierzchnia użytkowa budynku w m2

Forma zbycia

Soblówka

Nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym i murowanym, szkoły o nr 191

2014

0.5803

KW nr BB1Z/ 00056 711/2

s.UO.1 Teren usług oświaty i wychowania;

254

W użytkowanie na czas nieokreś

Zdjęcie: Pixabay