Biznes

od 20 kwietnia br. na ul. Zamkowej w Żywcu obowiązuje organizacja ruchu jak podczas przebudowy płyty rynku. Oznacza to, że ruch odbywa się dwukierunkowo, w związku z tym brakuje też kilku przydatnych miejsc parkingowych. Kiedy powróci ruch jednokierunkowy i miejsca parkingowe przy farze?

 Zmiana organizacji ruchu nastąpiła z powodu prowadzonych prac remontowych przy odnowionej płycie rynku. Na odcinku drogi przy dzwonnicy wystąpiła usterka, której przyczyną była niewłaściwa podsypka pod kostką. Uległa ona rozwarstwieniu i konieczna była wymiana. Są to prace gwarancyjne i Żywiec nie ponosi w związku z poprawkami żadnych kosztów.
Obecnie można odnieść wrażenie, że prace zostały zakończone, jednak nowa nawierzchnia musi odpowiednio osiąść oraz związać się. Ruch zostanie w tym miejscu przywrócony 10 czerwca 2016 roku. 

Oprac.: KP