Biznes

21 marca 2024 roku w Żabnicy, odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej. Budynek ten zostanie wykorzystany głównie na cele kulturalne oraz jako siedziba biblioteki publicznej.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono gości, w tym przedstawicieli władzy lokalnej, wojewódzkiej oraz oświatowej.

Podczas ceremonii otwarcia, wójt gminy Węgierska Górka  Piotr Tyrlik wygłosił przemówienie, podkreślając znaczenie nowego obiektu dla lokalnej społeczności. Zaznaczył, że budynek ten będzie miejscem spotkań, edukacji oraz kultury dla wszystkich mieszkańców.

Następnie odbyła się oficjalna ceremonia przecięcia wstęgi, która symbolicznie otworzyła drzwi budynku dla społeczności Żabnicy. Goście mieli również okazję zwiedzić nowe pomieszczenia oraz poznać infrastrukturę techniczną, która umożliwi różnorodne wydarzenia kulturalne oraz funkcjonowanie biblioteki.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem oraz możliwością swobodnych rozmów i wymiany poglądów na temat przyszłych działań kulturalnych i edukacyjnych.

Ten nowoczesny obiekt podnosi atrakcyjność społeczną i kulturową sołectwa Żabnica. Dzięki wybudowaniu tego obiektu stworzone zostały warunki do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Kilka faktów dotyczących powstałej inwestycji:

- Projekt budynku użyteczności publicznej w Żabnicy został zlecony w dniu 17 czerwca 2021 roku Firmie AK INŻYNIERIA BUDOWLANA reprezentowanej przez Pana Andrzeja Krzusa.

- Pozwolenie na budowę uzyskano w grudniu 2021 roku.

- Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD” sp. z o.o. Marek Miciak, Marian Uflant, z którym 31 listopada 2022 roku podpisano umowę na budowę budynku.

- Nadzór budowlany nad prowadzeniem prac prowadziła firma Budoprojekt Aleksander Kaletka.

- 14 grudnia 2023 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Łączny koszt całej inwestycji wyniósł: 3 068 048,94 zł
Na koszty inwestycji składają się środki własne Gminy w wysokości: 728 048,94 złŚrodki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: 2 340 000,00 zł

Przekazywany do użytku obiekt to budynek dwukondygnacyjny, nadziemny z poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta 19,2m x 10,0m. o powierzchni użytkowej 284,2m2  i kubaturze 1296,7m3. Pomieszczenia budynku przeznaczone są na pobyt ludzi w formie spotkań o charakterze kulturalnym, prelekcji, konferencji, wystawiennictwa dziedzictwa kulturowego.

Posiada 3 pomieszczenia wielofunkcyjne o łącznej pow. użytkowej 215,5m2, pomieszczenie socjalne i gospodarcze, toalety oraz przestrzeń komunikacyjną. Parter budynku dostosowany jest do ruchu osób niepełnosprawnych. Na wejściu oraz w budynku nie występują bariery architektoniczne.

Forma architektoniczna, kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne w postaci okładzin kamiennych i drewnianych obiektu nawiązuje do istniejącego sąsiedniego budynku przedszkola i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Obiekt użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną powstał zgodnie z najnowszymi normami w zakresie niskoemisyjności i energooszczędności, co zbliża go do tzw. obiektów pasywnych. Posiada samodzielny system dostarczania energii ze źródła odnawialnego (głębinowa pompa ciepła), instalację fotowoltaiczną, mechaniczne instalacje nawiewano/wywiewne oraz odrębny układ kaskadowych grzewczo/chłodniczych klimakonwektorów.