Biznes

22 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie  mostu w ciągu ul. mjr. K. Czarkowskiego w Ciścu.

Na Przebudowę układu drogowego wraz z obiektem mostowym w Ciścu Gmina Węgierska Górka otrzymała wsparcie finansowe od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podczas trwania wydarzenia Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podziękował. wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu. Otwarcia mostu dokonał m.in. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, który okazał się niezmiernie pomocny ze strony technicznej. W czasie trwania uroczystości z powodu chwilowego braku dostawy prądu Pan Minister użyczył akumulator ze swojego samochodu aby podłączyć sprzęt nagłaśniający. Ponadto na uroczystości pojawili się Dorota Wójtowicz Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, Agnieszka Biegun Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Łukasz Węgliński Komendant PSP z Żywca, Wojciech Gaweł reprezentujący firmę podwykonawczą Mostmarpal Sp. z o.o., Eugeniusz Klimczak z firmy „MOST-BUD”, Mariusz Dziuda z firmy MIRBUD S.A., Aleksander Kaletka Inspektor nadzoru, Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka Dominika Matuszewska oraz Radni Gminy Węgierska Górka Marcin Ziętek, Szymon Iwanow, Jan Jurasz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Iwoną Kopeć. Na uroczystości nie zabrakło Pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację inwestycji m.in zastępcy wójta Mariana Kurowskiego i Pani Karoliny Misiarz. Poświęcenia mostu dokonał ks. Proboszcz Adam Bożek. Na uroczystości licznie stawili się również mieszkańcy gminy.

Wykonanie projektu mostu zostało zlecone Firmie „MK Most Kompleks” z siedzibą w Wiśle reprezentowanej przez Pana Rafała Pik. Prace budowlane ruszyły 9 czerwca 2022 roku. 26 sierpnia 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę. 8 czerwca 2022 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, podpisano umowę z Wykonawcą generalnym - Zakładem Budowlanym „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z siedzibą w Bielsku-Białej. 10 maja 2023 roku (półtora miesiąca przed planowanym terminem) Inwestycję zakończono. 16 maja 2023 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Przebudowany układ drogowy jest jednym z ważniejszych w Gminie, gdyż daje on alternatywne połączenie między dwoma miejscowościami - Węgierską Górką i Ciścem oraz stanowi połączenie pomiędzy drogą krajową DK-1 (ul. Trakt Cesarski), powiatową Nr 1435S (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) i gminną. Nowo powstały obiekt mostowy wraz z przebudowywanym ciągiem drogowym wpisuje się w strategię rozwoju dróg na obszarze powiatu której celem jest lepsza dostępność do głównych szlaków drogowych województwa i mieszczących się w korytarzu dróg TEN-T.