Biznes

Pomimo, że niewielu z nas myśli obecnie o sezonie grzewczym i związanym z nim smogiem, to wcale nie oznacza, iż problem ten zniknął i jest nieaktualny. Eksperci z Banku Światowego zbadają czym oddychamy i jakimi paliwami palimy w piecach. Wczoraj - w poniedziałek 10 lipca - rozpoczęli wizytę w województwie śląskim.

Europejscy eksperci w walce ze smogiem 

W stolicy województwa śląskiego przebywają z wizytą specjaliści, którzy zbadają m.in. jakość naszego powietrza. Przypomnijmy, że wiosną 2016 roku rozpoczęła się faza pilotażowa międzynarodowego projektu, w którym udział wzięły województwa podkarpackie i świętokrzyskie. W walce z zanieczyszczonym powietrzem eksperci pomogą teraz w województwie śląskim i małopolskim. Inicjatywa jest wspólnym działaniem Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz polskiego Ministerstwa Rozwoju.

Marszałek apeluje!

10 lipca Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wystosował pismo do prezesów spółek węglowych z prośbą o wspólne działanie i zaangażowanie na rzecz środowiska. Swój apel rozpoczął tymi słowami:

W imieniu wszystkich, dla których wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie, zwracam się z apelem do władz Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej o powstrzymanie sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego.

Apel związany jest z uchwałą antysmogową, przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 r., która zacznie obowiązywać z początkiem września i zakazuje spalania w piecach takich paliw jak m.in. muł, czy flot (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ). Saługa twierdzi, że  ale aby mieszkańcy regionu faktycznie mogli odczuć zmianę, konieczne jest kompleksowe działanie.

Przedstawiciele Banku Światowego w Katowicach

Wojciech Saługa podkreśla, że zaangażowanie Komisji Europejskiej, a także Banku Światowego w dotykający nas problem smogu, to efekt sugestii i próśb, jakie płyną od mieszkańców Śląska. Ponadto, w sposób oczywisty, zaangażowanie Europy jest także reakcją na dane statystyczne, z których jasno wynika, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, a do tego posiadamy największą liczbę palenisk na paliwa stałe. Saługa stwierdził, że europejscy eksperci mają za zadanie podpowiedzieć nam jakie działania możemy podjąć, żeby powietrze na Śląsku było czyste. 

To dopiero początek?

Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego podkreśla, że działania przeciw zanieczyszczeniu powietrza podjęte przez województwa śląskie i małopolskie to dopiero początek długiej drogi. Guła zwraca uwagę na znaczenie reform, które są przygotowywane w naszym kraju, a wśród nich zakaz indywidualnego opalania paliwami najgorszej jakości oraz wprowadzenia standardów emisyjnych dla nowych kotłów. Regulacje te mają wejść w życie w połowie 2018 roku, zatem na obecną chwilę pozostają jedynie apele do sprzedawców oraz monterów, by zgodnie z regionalnymi uchwałami antysmogowymi nie sprzedawali oraz nie instalowali takich urządzeń.

Autor: PW
Zdjęcie: Paweł Gondek