W Katowicach powstanie międzynarodowe centrum innowacji programu Erasmus+

W Katowicach powstanie międzynarodowe centrum innowacji programu Erasmus+

W dniu 25 kwietnia 2022r. podpisano porozumienie dotyczące stworzenia centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB. Swoją działalność InnHUB poświęci popularyzacji Erasmusa+ - nie tylko – jak dotychczas – programu wymian studenckich i uczniowskich, lecz także projektu wspierającego innowacyjność w kształceniu młodzieży i ich rozwoju zawodowego w firmach oraz na uczelniach wyższych. Projekt powołała do życia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W założeniach twórców centrum, Katowice Erasmus+ InnHUB będzie pierwszym tego typu w regionie miejscem spotkań informacyjnych oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami oraz nowymi technologiami, wykorzystywanymi w różnych branżach przemysłu i szkolnictwa. Jednocześnie InnHUB włączy się w wydarzenia edukacyjne na rynku województwa śląskiego, podnosząc dzięki temu poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Jak wskazują sygnatariusze porozumienia, jednym z kluczowych zadań operacyjnych centrum będzie wykorzystanie potencjału, jaki wciąż drzemie we współpracy śląskich uczelni, szkół
i ośrodków kształcenia zawodowego, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie tego najbardziej uprzemysłowionego w Polsce regionu.

- Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca innowacyjnych firm ze szkolnictwem to najlepsza droga do sukcesu zarówno dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak i działających na terenie Śląska przedsiębiorstw, które już teraz zmagają się z niedoborem specjalistów. Jako KSSE najlepiej obserwujemy, że coraz większa liczba naszych inwestorów to firmy wykorzystujące lub tworzące nowoczesne technologie, które stosowane są w praktyce we wszystkich branżach światowych gospodarek. Czas, by zainteresować nimi młodych ludzi, którzy w przyszłości będą te technologie sami tworzyć. Potrzebują oni jednak do tego bodźca i sprawnie zorganizowanej platformy, którą ma być właśnie nasz hub, tworzony według wzoru najlepszych światowych standardów – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi blisko 30 miliardów euro. Wraz z nową perspektywą finansową, poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie między systemami edukacji w różnych krajach, a także umożliwienie znalezienia pracy w całej Europie.

- Program Erasmus+ od wielu lat daje nam znakomite możliwości rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, zarówno w zakresie wymiany studenckiej, jak i kadry akademickiej. Centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB, to kolejna niezwykła szansa dla uczelni regionu śląskiego. Pozwoli nam jeszcze bardziej przybliżyć studentom i społeczeństwu świat nowoczesnych technologii, dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu naszego kluczowego partnera – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Politechnika Śląska dziękuje bardzo Panu Dyrektorowi Pawłowi Poszytkowi i Panu Prezesowi Januszowi Michałkowi, że podjęli tą inicjatywę i zapewnia swoje zaangażowanie jako uczelnia badawcza, w której prowadzone są intensywne badania naukowe i prowadzone jest nowoczesne kształcenie. Chcemy się dzielić naszymi osiągnięciami z innymi i przyczynić do rozwoju regionu – podkreślił prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

Centrum Katowice Erasmus+ InnHUB będzie mieścić się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach. 

###

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej piątce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2021). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

Więcej informacji można znaleźć na www.ksse.com.pl

O Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności:

Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności od 1993 r. zarządza europejskimi programami oraz projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej oraz zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności na ścieżce edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnych form uczenia się, a także pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje dzięki działaniom podejmowanym w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych. Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Agencja realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i program Edukacja, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.