Biznes

Przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - Moszczanicy ma powstać militarno-survivalowy tor przeszkód. 

Zadanie będzie wykonane w ramach "Modernizacji Bazy Sportowo-Oświatowej".

  • Wartość zadania wg. umowy: 497.395,75 zł;
  • Przewidywane zakończenie robót budowlanych – wrzesień 2023 rok;
  • Inwestycja przewiduje budowę zewnętrznych urządzeń treningowych wraz z normatywną powierzchnią bezpieczną oraz niezbędne odwodnienie terenu;
  • Dla zabezpieczenia nowych urządzeń zaplanowano montaż kamer monitoringu;
  • Wyłoniony wykonawca: FADRÓG Wojciech Faron;

Realizacja projektu w ramach "Modernizacji Bazy Sportowo-Oświatowej" przyczyni się do rozwoju oferty sportowej i dydaktycznej oraz zwiększy szanse młodzieży na rozwijanie talentów i osiągnięć sportowych.