W Ujsołach będzie modernizowana "Organistówka"

W Ujsołach będzie modernizowana "Organistówka"

Wszystkie trzy wnioski złożone przez Gminę Ujsoły  w ramach programu rządowego Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) uzyskały pozytywną ocenę komisji  specjalnej powołanej przez Premiera i otrzymały dofinansowanie  w wysokości ponad 9 milionów złotych!

Niemal 7,5  miliona z tej kwoty  zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe we wszystkich sołectwach, a pozostała część, tj. ponad 1,5 miliona na modernizację budynku „Organistówki” w Ujsołach oraz pomieszczeń w obiekcie OSP  Soblówka.


Drukuj   E-mail