Biznes
 
Obecnie na terenie „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. trwają prace związane z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na nawóz i polepszacze gleby.
Instalacja będzie miała duży wpływ na prowadzoną w spółce gospodarkę osadową – co wiąże się z ekologicznym i bezpiecznym wykorzystaniem osadów w rolnictwie. Ponadto instalacja poprawi kondycję finansową Spółki, co w przyszłości wpłynie na optymalizację cen ścieków i niewątpliwe będzie korzystne dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka.