Biznes

Wkrótce rozpoczną się ważne inwestycje drogowe w gminie Węgierska Górka. Oddano plac budowy pod realizację przebudowy drogi pomiędzy Węgierską Górką i Żabnicą. 

 Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica na odcinku od km 5+840 do km 5+915 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 4+943 do km 5+840 o łącznej długości 972 mb. 
Prace będą prowadzone na odcinku od mostu przy ul. Wodospadowej w kierunku górnej Żabnicy
Całkowita wartość zadania wynosi:
1 085 738,12 zł.
nwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych-edycja pierwsza.
Wykonawcą robót jest firma Eurowia Polska S.A.  - przekazał radny Powiatu Żywieckiego Józef Stopka.