Biznes
W dniu dzisiejszym z rąk Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Gmina Węgierska Górka otrzymała czek na kwotę 9 900 000,00 zł.
Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja i zostaną przeznaczone na:
- Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną
oraz
- Modernizację termoenergetyczną budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie.