Biznes

Stowarzyszenie „Wieprzanki” wzięło udział w uroczystym wręczeniu czeków w konkursie ofert na zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju Gospodyń Wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku - "Kultywowanie Tradycji Lokalnych".

Delegacja naszych członkiń w osobach Haliny Golasik i Genowefy Pietraszko udała się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie w Sali Sejmu Śląskiego z rąk Zarządu Województwa Śląskiego i władz Sejmiku Wojewódzkiego otrzymały symboliczny czek na "Zakup wyposażenia stoiska plenerowego" w wysokości 8460 zł. Dzięki zakupowi sprzętów składających się na stoisko plenerowe Stowarzyszenie będzie miało większą możliwość promowania się i uczestniczenia w wydarzeniach na terenie sołectwa Wieprz, Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Powiatu Żywieckiego.