Biznes

W minionym roku Powiat Żywiecki aplikował o dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej o powstanie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Już niebawem ma odbyć się oficjalne otwarcie. 

Początkowo w planach było stworzenie tradycyjnej strzelnicy. Niestety warunki techniczne oraz ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa na to nie pozwoliły. Powiat Żywiecki wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie z programu „Strzelnica w powiecie”. Dzięki dofinansowaniu powstała wirtualna strzelnica. 

Beneficjent: Powiat Żywiecki zł

Dofinansowanie: 120 000 zł

Wkład własny Powiatu Żywieckiego: 30 000 zł

Całkowita wartość 150000 zł

Laserowa, wirtualna strzelnica składa się z czterech stanowisk strzeleckich. Rozwiązanie takie daje wiele możliwości, można strzelać z broni długiej, krótkiej oraz przeprowadzić kilka rodzajów treningów. 

Obecnie strzelnica jest w fazie testów.