Biznes

Wójt gminy Gilowice zaprasza do udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Gilowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytlai publicznego iwolontariacie na 2023 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 810/2022 z dnia14 listopada 2022 r. określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 listopada 2022 rok
terminzakończeniakonsultacjinadzień: 25 listopada2022rok (godz.:12:00)

 Konsultacje odbędą się w formie - zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji uwag, do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej urzędu gminy Gilowice www.gilowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym,

 Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem PROGRAMU na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym, a także w siedzibie Urzędu,

Po wypełnieniu należy go dostarczyć do dnia 25 listopada 2022 r. do godz.: 12:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Urząd Gminy Gilowice, 34-322
Gilowice, ul. Krakowska 40 (sekretariat),

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a sektorem społecznym w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.gilowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice