Biznes

Znamy wstępną listę rankingową dróg mających szansę na wsparcie finansowe ze środków wojewody śląskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Z naszego powiatu na liście znalazły się trzy remonty dróg gminnych a także dwa projekty przebudowy dróg powiatowych.

Gminne drogi

Wśród dróg gminnych, które mają szansę na wsparcie finansowe (8 miejsce w rankingu) jest w gminie Węgierska Górka, gdzie ma zostać przebudowany układ drogowy w ciągu drogi nr nr 5960480 wraz z obiektem mostowym. Wnioskowano w projekcie o kwotę dofinansowania rzędu 2,09 mln zł. Wartość całego projektu to 4,17 mln zł.  Na 13 miejscu w rankingu znajduje się gmina Lipowa i remont drogi nr 640018 S Sienna - Leśna. Wnioskowana kwota dofinansowania to 267,2 tys. zł, natomiast koszt całego projektu wynosi 534,4 tys. zł. Na 31 miejscu znajduje się gmina Milówka z remontem ul. Łęgowa. Wnioskowano o kwota dofinansowania wynoszącą 242 tys. zł, natomiast cała wartość inwestycji to 484 tys. zł.

Powiatowe drogi

Na 3 miejscu na liście rankingowej znajduje się przebudowa drogi powiatowej Zarzecze – Tresna. Wnioskowano o kwotę dofinansowania równą 507,1 tys. zł, natomiast wartość całego projektu to 1,01 mln. zł.  Kolejną drogą mającą szansę na wsparcie finansowe jest przebudowa drogi powiatowej nr 14135 budowa chodnika przy ul. Krakowskiej w Ślemieniu. Wnioskowano o kwotę dofinansowania 688,6 tys. zł, natomiast cały projekt wyniesie 1,37 mln. zł.

Oprac. LoLa