Biznes
Już niebawem na rzece Koszarawie powstanie nowa kładka wiodąca do Amfiteatru Pod Grojcem. Wczoraj wybrano wykonawcę. 
Jak poinformował burmistrz: Dotychczasowa kładka miała kilkadziesiąt lat i wymagała stałych remontów a przede wszystkim nie była już funkcjonalna, co było widoczne zwłaszcza podczas dużych wydarzeń w amfiteatrze Pod Grojcem. Nowa kładka zapewni komfort i bezpieczeństwo dla jej użytkowników , pieszych i rowerzystów.
Rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa”. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy MOSTMARPAL SP. Z O.O.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
− zaprojektowanie i wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Koszarawą w ciągu dojścia do Amfiteatru „Pod Grojcem” w odległości ok. 40 m od kładki istniejącej w stronę górnej wody,
− projekt rozbiórki i rozbiórka kładki istniejącej,
− opracowanie projektów branżowych i przeniesienie urządzeń obcych z kładki istniejącej na projektowaną,
− przebudowa istniejących ścieżek i budowa nowych dojść do projektowanej kładki w zakresie niezbędnym do połączenia nowego obiektu z istniejącym układem komunikacyjnym.
Zdjęcie: Antoni Szlagor