Biznes

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw znacznej wartości, a także oszustw w celu uzyskania subwencji i posługiwania się podrobionymi dokumentami usłyszało pięciu podejrzanych o wyłudzenie niemal 1,2 mln zł z subwencji oświatowej, wypłacanej za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Żywcu!

Sprawa dotyczy ośrodków oświatowo-wypoczynkowych w powiecie żywieckim. Do przestępstw dochodziło w latach 2012-2016. Subwencja była wypłacana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Żywcu i miała pokrywać koszty wypoczynku dzieci i młodzieży. Według dotychczasowych ustaleń prokuratury podejrzani wykazywali w dokumentach pobyt dzieci i młodzieży w różnych placówkach. W rzeczywistości zawyżano liczbę uczestników wypoczynku, czas jego trwania lub udokumentowane turnusy... w ogóle się nie odbyły. 
Podrobione dokumenty stanowiły podstawę naliczania dofinansowania z subwencji oświatowej i były źródłem informacji ujmowanych we wnioskach o przyznanie subwencji. Składane były one cyklicznie do Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Jak informuje rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach - Ireneusz Kunert, śledztwo w tej sprawie toczy się od sierpnia 2016 r. "Sprawa dotyczy wyłudzeń na łączną kwotę 1,17 mln zł. W przedstawionych dotychczas zarzutach mowa o 600 tys. zł". 
Do tej pory zatrzymano cztery osoby związane z kierownictwem placówek, na rzecz których wypłacane były kwoty udzielanych dotacji. Zarzuty jakie przedstawia się podejrzanym to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa znacznej wartości, a także oszustwa w celu uzyskania subwencji i posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Jak wynika z informacji udzielonych przez prokuratora Kunerta - cztery osoby przyznały się do winy, za wyjątkiem udziału w grupie przestępczej, natomiast jeden z podejrzanych w całości kwestionuje zarzuty.
Śledztwo ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty.

Autor: KP