Biznes

W stronę Starostwa Powiatowego w Żywcu pada coraz więcej zarzutów o bezczynność w sprawie wzmożonego ruchu tirów na drogach gmin Milówka, Węgierska Górka. 

Jak informowaliśmy - w Węgierskiej Górce ludzie dwukrotnie blokowali rondo w centrum miejscowości, trzeci protest zapowiedziano na najbliższy piątek - 28 lipca na godzinę 16:00. Wśród postulatów zgłoszonych przez mieszkańców i włodarzy gmin jest nie tylko przyspieszenie realizacji inwestycji "Obejście Węgierskiej Górki", ale także wprowadzenia ograniczeń na trasie lepszego oznaczenia, zwłaszcza przejść dla pieszych. Odnosząc się do problemu TIRów oraz wzmożonego ruchu na gminnych drogach starosta żywiecki Andrzej Kalata wydał w tej sprawie oświadczenie, oto jego treść:

STANOWISKO POWIATU ŻYWIECKIEGO W SPRAWIE WZMOŻONEGO RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ 1435 S MILÓWKA – WĘGIERSKA GÓRKA

Otwarcie odcinka D3 Svrcinovec - Skalite spowodowało zmożony ruch pojazdów na odcinku drogi powiatowej 1435 S Milówka - Węgierska Górka. Jak zapewne wiadomo powodem jest przedłużająca się z przyczyn niezależnych od Powiatu Żywieckiego procedura związana z przygotowaniami do budowy obejścia Węgierskiej Górki, za którą to odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

W związku z powyższym pod adresem Powiatu Żywieckiego pada wiele zarzutów na bezczynność, w tym również wniosków o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz przebudowy infrastruktury drogowej i wprowadzenia ograniczeń dla samochodów ciężarowych na odcinku w/w miejscowości.

Zarząd Powiatu zapewnia, że dostrzega problemy lokalnych społeczności i na bieżąco podejmuje rozmowy i działania, aby doprowadzić do zminimalizowania powstałych uciążliwości. Do tej pory na działania związane z poprawą bezpieczeństwa przeznaczono blisko 300 tyś. złotych.

15 maja 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a Powiatem Żywieckim, którego przedmiotem jest powierzenie GDDKiA letniego utrzymania: odcinka ul. Zielonej od skrzyżowania z DK-1, ul. Trakt Cesarski do skrzyżowania z DP 1435 S ul. Kościuszki w m. Węgierska Górka; odcinka DP 1435 S od skrzyżowania z ul. Kościuszki w m. Węgierska Górka do skrzyżowania z DP 1439 S w m. Milówka; odcinka DP 1439 S od skrzyżowania z DP 1435 S w m. Milówka do skrzyżowania z łącznicą drogi S-l w m. Kamesznica. Zakres letniego utrzymania obejmuje roboty i usługi dotyczące nawierzchni dróg, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych, a także oznakowania poziomego. W związku z powyższym GDDKiA rozpoczęła prace polegające na niwelowaniu deformacji drogi tzw. „garbów” oraz wzmocnieniu elementów odwodnienia.

W chwili obecnej Powiat Żywiecki wspólnie z GDDKiA rozpatruje złożone postulaty gmin Milówka i Węgierska Górka. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z przedsiębiorcami Żywiecczyzny w związku z częścią postulatów dot. m.in. zmian w organizacji ruchu na w/w odcinku drogi, w tym wprowadzenia ograniczeń dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, a także dopuszczalnej prędkości do 40 km/h. Równocześnie podjęto decyzję o wykonaniu nowego przejścia dla pieszych w Ciścu. Trwają także ustalenia związane z poprawą oznakowania na w/w odcinku drogi powiatowej.

Pragniemy podkreślić, że ta trudna dla wszystkich sytuacja nie wynika ze złej woli lub bezczynności władz Powiatu, lecz jest efektem wycofania z budowy obejścia Węgierskiej Górki w 2002 roku i nieudolnych prób przywrócenia do realizacji inwestycji w latach następnych.

Starosta Żywiecki

Andrzej Kalata

Ponadto, we wtorek 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie wójtów Węgierskiej Górki i Milówki - Piotra Tyrlika i Roberta Piętki z mieszkańcami. W spotkaniu tym wezmą udział również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Starostwa Powiatowego w Żywcu. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku Hali Sportowej na Osiedlu XX-lecia II RP w Węgierskiej Górce. Głównymi tematami, które zostaną poruszone to omówienie stanu prac przed rozpoczęciem budowy drogi ekspresowej S1, a także omówienie problemów związanych z utrudnieniami wynikającymi z uruchomienia ciężkiego ruchu tranzytowego drogą krajową DK1 (DK 69, DP 1435, DP 1439) przez centra miejscowości Węgierska Górka, Cisiec, Milówka, Kamesznica.

Oprac.: KP

Zdjęcie: podgląd z kamery na portalu wgmedia.eu