Biznes

Jeszcze w bieżącym miesiącu w Żywcu będzie można pozbyć się odpadów wielkogabarytowych zalegających na naszych posesjach. Kiedy odbędzie się akcja i jak z niej skorzystać? Jakie odpady będą odbierane, a jakich nie będzie można wystawić przed posesję?

 30 – 31 marca 2017 r. w Żywcu odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zapotrzebowanie na tego typu wywóz sprzed posesji należy zgłosić do dnia 27.03.2017 r. w spółce Beskid Żywiec, telefon 33 860 22 71

W dniu 30.03.2017 r. zbiórka będzie przeprowadzona w następujących dzielnicach: Oczków, Rędzina, Moszczanica, Zadziele, Osiedle Wzgórze, Osiedle Widok, Osiedle Beskidzkie, Osiedle Góra Burgałowska, Kocurów, Koleby, Sporysz.
W dniu 31.03.2017 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie przeprowadzona w dzielnicach: Śródmieście, Podlesie, Zabłocie, Osiedle Zgoda, Osiedle Browar Kolonia.
Należy pamiętać, że nie każdy odpad będzie można oddać! Zbiórce podlegać będą:

- stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;

- okna, drzwi, ościeżnice, rynny;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. AGD),

- zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!!

- umywalki, maszyny do pisania, maszyny do szycia, bojlery, termy itp.

Nie będzie można natomiast oddawać następujących odpadów: 

- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła

- szkło luzem

- odzież

- opakowania po farbach i lakierach

- odpady zawierające azbest np. eternit i inne niebezpieczne nie wymienione.

Jak zapowiada organizator akcji - spółka Beskid - Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godz. 7.00 rano, a samochód przejedzie przez wyznaczoną dzielnicę – odpady nie zostaną odebrane.

Oprac.: WM