Biznes

Dzisiaj w żywieckim Magistracie odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożenia wniosku na rewitalizację Jeziora Żywieckiego.

W konferencji brali udział m.in przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej, Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Miasta Żywiec, Gmina Łodygowice, Gmina Czernichów, przedstawiciele Wód Polskich.

"Chcemy zrealizować ogromny projekt, projekt dotyczący zagospodorowania terenów Jeziora Żywieckiego, a projekt ten nosi tytuł "Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim". Projekt, który będzie również realizowany zespołowo, nie pojedyńczo (...) wspólnie trzy gminy: gmina Czernichów, Łodygowice, Miasto Żywiec. Partnerem również do tego projektu są Wody Polskie. Projekt będzie realizowany w naszym imieniu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ale każda gmina będzie musiała w tym projekcie uczestniczyć" - informuje Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego zostało wpisane jako jeden z kluczowych projektów Aglomeracji Beskidzkiej. 

Obecnie trwa spełnianie określonych procedur. Czas zakończenia całego projektu to 2026 rok. 

Zakres projektu Żywiec:

- budowa nowych ścieżek pieszo-rowerowych na nowych opaskach brzegowych

- dostosowanie istniejących ścieżek do standardów rowerowych poprzez modernizację od skrzyżowania ul, Sadowej z ul. Słonki do boiska przy klubie sportowym Góral Żywiec, budowa ścieżki od kładki na Leśniance do granicy z gminą Radziechowy-Wieprz; od działów Zadzielskich do gminy Czernichów; do granicy gminy Łodygowice; od mostu Trzebińskiego do gminy Świnna; od mostu na Niwy do gminy Lipowa, od Rynku do skrzyżowania z Sienkiewicza i Żeromskiego oraz od ronda do źródełka; od Rynku do skrzyżowania z ul. Krakowską w Żywcu,

- montaż monitoringu i oświetlenia,

- budowa parkingu park&ride w Żywcu Moszczanicy,

Zakres projektu gmina Łodygowice:

- budowa kładki w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Zarzeczu nad jeziorem,

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ekspresowej S1,

- budowa ścieżki wzdłuż brzegów Jeziora, 

- budowa traktu pieszo-jezdnego do Centrum Sportu i Rekreacji,

- kładka nad Żylicą w Zarzeczu,

-budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Przemysłową z drogą techniczną przy S1

Zakres projektu gmina Czernichów:

- budowa węzła przesiadkowego w Międzybrodziu Bialskim, 

- modernizacja węzła w Czernichowie,

- budowa ścieżek na odcinkach: od granicy z gminą Żywiec do granicy z gminą Łodygowice, 

- wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego.