Biznes

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który przeszedł termomodernizację, dzięki staraniom władz powiatu żywieckiego i ich konsekwentnemu działaniu.

„Do tej pory termomodernizację przeprowadzono w żywieckich Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, a także w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Ponadto termomodernizacje przeszły w Żywcu budynki Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego. Wszystkie te gmachy zyskały nie tylko estetyczny i nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

„Ostatnia inwestycja jaką przeprowadziliśmy to projekt „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Żywcu przy ul. Kopernika 5”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln złotych, a sam wkład Powiatu Żywieckiego wyniósł ponad 0,7 mln złotych” – mówi Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Przedmiotowa inwestycja polegała na częściowej termomodernizacji kompleksu budynków wraz z nałożeniem tynku, częściowej wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji zabytkowych drzwi, wymianie poszycia dachowego wraz z dociepleniem stropu, wymianie źródła ciepła z pieca węglowego na piece gazowe oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.